ARTI
Hakkımızda İşlerimiz Bize Ulaşın
 

Giresun
 
Giresun Limanı 

Karadeniz bölgesinin önemli limanlarından olan Giresun Limanı 1959 yılında hizmete girmiştir ve şilep rıhtımı, yolcu rıhtımı, motor rıhtımı, balıkçı rıhtımı ve kılavuzluk rıhtımı olmak üzere 5 adet rıhtımı bulunmaktadır. Yıllık yükleme kapasitesi 1,800,000 ton olarak tahmin edilen liman bölgenin ticaret potansiyeli üzerinde önemli bir role sahiptir.

DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü, liman içinde ilave rıhtım ve saha genişlemesi yapılarak bir konteyner rıhtımı oluşturulması, rıhtım önü derinliklerin arttırılması ve basen içindeki balıkçı teknelerinin liman dışında inşa edilecek bir barınağa transfer edilerek toplam liman kapasitesinin 3,000,000 ton/yıl seviyesine kadar yükseltilebilmesi için 1996 yılında bir etüd ve proje çalışması başlatmıştır.

ARTI Proje tarafından yürütülen çalışmalarda, yeni liman içi düzenlemesi için en uygun yerleşim planı detaylı çalkantı analizleri ile belirlenmiştir. Liman planında konteyner rıhtımı oluşturmak için yapılacak revizyonların sebep olacağı alan daralmasının, mevcut basende yaşanmakta olan çalkantı problemini daha da belirgin hale getireceği tespit edilmiştir.

Bu sorunun önlenmesi için ana dalgakıran boyunda uzatma yapılması gerekli görülmüş ve optimum uzatma boyu ile uzatma açısının tespiti çok sayıda matematiksel model deneyi yardımıyla hesaplanmıştır.

Liman 1997 yılında özelleştirme kapsamında Çakıroğlu Giresun Liman İşletmeleri A.Ş'ye devredilmiştir ancak 20/2/1999 tarihinde yaşanan şiddetli fırtınada, mevcut dalgakıran gövdesinde ve basen içinde büyük hasar oluşarak liman kullanılamaz hale gelmiştir. Dalgakıran hasarını onarım ve liman kapasitesini arttırma çalışmaları halen devam etmektedir.